Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

PUMPE ZA KLJUK (KOMINU)

Enološke posude

Pumpa za kljuk   Pumpa za kljuk 

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

PUMPA EURO 40

PUMPA EURO 50

INOX burad

Pumpa za pretakanje gustih (kljuk, komina) i bistrih tečnosti (vino, rakije, vode, sok nafta). Isporučuje se na kolicima.  Telo pumpe i kolica su izrađeni od nerđajućeg čelika (inox), a impeler od specijalne gume.  Postoje dva tipa: monofazna pumpa i trofazna pumpa sa varijatorom brzine (dve brzine).

Pumpa za pretakanje gustih (kljuk, komina) i bistrih tečnosti (vino, rakije, vode, sok nafta). Isporučuje se na kolicima.  Telo pumpe i kolica su izrađeni od nerđajućeg čelika (inox), a impeler od specijalne gume. Postoje dva tipa: monofazna pumpa i trofazna pumpa sa varijatorom brzine (dve brzine).

Polipropilenske posude

Drvena burad

Staklena ambalaža

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Dimenzije

 (m)

Težina

 (kg)

EURO 40

9500

40

800x310x470

21

Šifra artikla

Protok

(L/h)

Ø D 

(mm)

Dimenzije

 (m)

Težina

 (kg)

EURO 50

7000

50

800x500x810

43

Čepilice

Aparati za kapice

      

 

   

Zatvarači

Kolektor za kljuk Kolektor za kljuk

Vrenjače

Punilice

Oprema za pranje flaša

Merni instrumenti

Pasterizator

 

KOLEKTOR ZA KLJUK

Motorizovani uređaj koji se postavlja ispod mlina ili pasirke  radi lakšeg i bržeg prebacivanja voćne pulpe (kljuka, komine). Sastoji se od motoriziranog spremnika za prikupljanje pulpe i dve pumpe EURO 40 koje su montirane na kolicima.
Kapacitet kolektora zavisi od gustine kljuka i kreće se do max. 3000 l/h. Materijal: nerđajući čelik - inox AISI 304

 

   

 

 
   
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006