Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

VRENJAČE

Enološke posude

 

 

 

 

 

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

VRENJAČA SPIRALNA

Koristi se za posude od 1 l do 50 l.
Odgovara otvorima od 9 mm.
Isporučuje se sa gumicom.

VRENJAČA ENOL

Koriste se za posude od 30 l do 200 l.
Odgovara otvorima od 9 mm.
Isporučuje se sa gumicom.

INOX posude

Polipropilenske posude

Drvena burad

   
   

Staklena ambalaža

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

VRENJAČA 80

Vrenjača cilinrdrična prečnika Ø 80 mm.
Koristi se za posude od 50 l do 300 l

VRENJAČA 120

Vrenjača cilindrična prečnika Ø 120 mm.
Koristi se za posude od 300 l do 1000 l

Oprema za pranje flaša

Merni instrumenti

   
   

Pasterizator

 
 

VRENJAČA PVC 80 GP

VRENJAČA PVC 120 GP

 

Vrenjača cilinrdrična prečnika Ø 80 mm.
Koristi se za posude od 50 l do 300 l

Vrenjača cilindrična prečnika Ø 120 mm
Koristi se za posude od 300 l do 1000 l

     
 

Vrenjača za drvenu burad

Zatvarač za vrenje
  VRENJAČA 1 L HIDRAULIČNI ZATVARAČ ZA VRENJE
 

Vrenjača zapremine 1 l.
Koristi se za burad preko 1000  l.

Koristi se za pletare od 10 do 54 l.

     
 

 

Plastični čep za vrenje

  PLASTIČNI ČEP ZA VRENJAČU PLASTIČNI ČEP ZA VRENJAČU GP
 

Čep 80 5/4  - za vrenjaču 80

Čep 120 5/4  - za vrenjaču 120

Čep 80 5/4  - za vrenjaču 80

     
 

 

Gumeni čep za vrenje

  GUMENI ČEP ZA VRENJAČU DRŽAČ VRENJAČE PVC 80 GP
 

Čepovi 1, 2, 3, 4 -  za vrenjaču 80

Čepovi 1, 2, 3, 4 -  za vrenjaču 120

Plastični držač vrenjače za drvenu burad

     

vrh Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006