Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

DRVENA BURAD

Enološke posude

 

 

 

Drveno hrastovo bure

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

DRVENO BURE ZA VINO I RAKIJU

Polipropilenske posude

Izrađuje se od prvoklasnog hrastovog drveta. Namenjeno je za čuvanje vina i rakije, a može se koristiti i za čuvanje sirćetne kiseline. Primenom različitih tehnologija tokom izrade ovog bureta zadržani su osnovni principi koji predstavljaju suštinu u nastanku kvalitetnog vina i rakije.

Dimenzije (l): 30, 60, 100, 150, 200, 300, 500

Drvena burad

Staklena ambalaža

Čepilice

 
   

Aparati za kapice

  Barik bure

Drvena pipa

PVC pipa

Zatvarači

Vrenjače

Punilice

Oprema za pranje flaša

Merni instrumenti

Pasterizator

"BARIK" BURE

PIPA ZA DRVENU BURAD

 

"BARIK" bure se izrađuje od prvoklasnog hrastovog drveta. Namenjeno je za čuvnje vina i rakije.

Dimenzije: 225 l

Drvena pipa  1, 2, 3 (tri dimenzije)

PVC pipa  1, 2, 3, 4, 5 (pet dimenzija)

     
     
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006