Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

 

POSTAVLJANJE FILTERA

Enološke posude

 

Originalni filter u obliku ploče serije ROVER PUMPE izrađeni su veoma preciznom i specifičnom tehnologijom i omogućavaju maksimalno filtriranje pomoću uređaja za filtriranje COLOMBO. Ove ploče sadrže samo jedan tip filtera u obliku ploča. Taj tip ima štampu samo sa jedne strane u obliku pločice sa natpisom ROVER PUMPE i brojem modela.

Prilikom upotrebe filter ploča veoma je važno pravilno postaviti filter u njigovo ležište, zato Vas molimo da poštujete sledeća uputstva za upotrebu filtera ploča:

-  Odvojite hromirane kolutove

-  Udaljite sve ploče, koje pričvršćuju filter

-  Uglavite okrugle zaptivke bele boje u određeno ležište (Fig. 3)

-  Ovlažite filter u obliku ploča sa vinom ili vodom

PAŽNJA!!!  Filteri se nikada ne stavljaju između čeličnog razboja za filter i crvene ploče za pridržavanje filtera

Prvi filter umetnite između crvene plastične ploče za pridržavanje filtera i bele plastične ploče za pridržavanje filtera,  sa stranom na kojoj je odštampano ROVER POMPE okrenutom prema pumpi (Fig. 1).

Drugi filter stavite izmešu dve bele ploče, tako da strana bez štampe bude okrenuta ka prvom filteru, odnosno da strana na kojoj je odštampano ROVER POMPE bude okrenuta prema ručnom kolutu  (Fig. 2).

Treći filter stavite tako da strana sa štampom ROVER PUMPE bude okrenuta prema pumpi, kao i prvi filter.

Nastavite tako sa izmeničnim umetanjem sve do zadnjeg filtera; u neparnim položajima 1,3,5 filter imaće stranu sa štampom ROVER POMPE okrenutu prema pumpi, a u parnim položajima 2, 4, 6 filter imaće stranu sa  štampom ROVER POMPE okrenut prema kolutovima. Ako ste pravilno postavili filtere, poslednji filter će biti stavljen tako da njegova strana sa štampom ROVER PUMPE bude okrenut ka kolutovima.

Nakon stavljanja filtera zavrnite kolutove i jako stegnite celi paket za filtriranje. Usisajte pumpom  tečnost kao što je to opisano u uputstvu za upotrebu, a zatim počnite sa filtriranjem.

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

INOX burad

Polipropilenske posude

Drvena burad

Pletare

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

 

Postupak postavljanja filter ploča

Postravljanje filter ploča

 

Vrenjače

Punilice

Oprema za pranje flaša

Merni instrumenti

Pasterizator

Enološka sredstva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
 

Prethodna stranica  Prethodna stranica

   
 

 

   
 

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006