Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

AREOMETAR

Kuvanje

Fermentacija

Pretakanje

Pribor

Instrumenti za merenje

Levci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Areometar je merni uređaj koji meri gustinu piva. On ne meri količinu alkohola, kako mnogi pogrešno misle, nego količinu otopljenog šećera u sladovini, odnosno specifičnu gustoću sladovine. Radi na principu Arhimedovog zakona (Tijelo uronjeno u tekućinu lakše je za težinu istisnute tekućine. Što je tekućina gušća, to će veći deo areometra da viri iznad tečnosti, odnosno areometar će sporije da tone kroz tečnost.

U pivarstvu su bitna dva podatka: OG (original gravity - početna gustina sladovine prije početka fermentacije) i FG (final gravity - završna gustoća piva nakon završetka fermentacije).

OG se meri u trenutku kad je sladovina skuhana i ohlađena, neposredno pre dodavanja kvasca i puštanja piva na fermentaciju. Merenjem ćemo dobiti podatak o početnoj gustoći, odnosno količini otopljenog šećera u sladovini pre početka fermentacije. Prosečna gustina za neko normalno jako pivo je 1,048.

Za vreme fermentacije gustina će se smanjivati jer kvasac "konzumira" šećer u sladovini i pretvara ga u alkohol. Nakon desetak dana kvasac bi trebao "pojesti" sve fermentabilne šećere i pretvoriti ih u alkohol, tako da je izmerena gustina FG ina na kraju procesa fermentacije znatno manja od početne gustine. Zavisno od vrste kvasca, najčešće završna gustina piva je oko 1,012.

Da bi izračunali približnu količinu alkohola u pivu, koristi se okvirna formula: 

(OG-FG)*1,25

Primer:

Izmerena gustina pre početka fermentacije: OG = 1.048

Izmerena gustina na završetku procesa fermentacije: FG = 1.012

Procenat alkohola:  (1,048-1,012)*1,25 = 0,036*1,25 = 0,045 = 4,5%

Znači, čiji je OG bio 1,048 a FG 1,012 ima ABV (alcohol by volume)  približno 4,5%

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1) Pre upotrebe areometar i menzuru dobro oprati toplom vodom i osušiti čistom mekom krpom. Vrlo je važno da areometar bude čist jer nečistoće na zidovima areometra menjaju njegovu težinu i utiču na tačnost merenja.

2) Skuvanu sladovinu, neposredno pre dodavanja kvasca i puštanja piva na fermentaciju, ohladite na temperaturu baždarenja areometra (20°C).

3) Sipajte uzorak ohlađene sladovine u menzuru i polako spustite areometar držeći ga za uži kraj. Areometar mora slobodno da pliva u menzuri, ne sme da dodiruje dno ili zidove posude.

4) Sačekajte da se tečnost potpuno umiri (na zidovima areometra ne sme da bude mehurića vazduha), pa na SG skali (specific gravity) očitajte početnu gustinu piva OG i za tu očitanu vrednosti odgovarajući procenat alkohola u tabeli. (Npr. SG: 1.090 =  11,8%  alkohola)

Pri očitavanju vrednosti linija oka mora biti u nivou površine tečnosti.

Areometar_skala

5) Postupak merenja ponovite nakon desetak dana, na završetku procesa fermentacije. Uzorak piva temperature 20°C sipajte u menzuru i stavite u nju areometar.

6) Očitajte vrednosti na SG skali, kao i odgovarajući procenat alkohola u tabeli. Šećer se tokom fermentacije pretvorio u alkohol pa izmerena završna gustina piva FG na kraju procesa fermentacije treba da bude manja od početne gustine OG. (Npr. SG: 1.010 = 1,3% alkohola).

7) Izračunajte procenat alkohola u pivu koristeći izmerene vrednosti.

Primer:

Pre početka fermentacije  SG: 1.090 =  11,8%  alkohola

Na kraju procesa fermentacije  SG: 1.010 =  1,3%  alkohola

Količina alkohola u pivu je 10,3% (11,8 - 1,3 = 10,3)

Napomena: Areometar je baždaren na 20°C, pa je za dobijanje preciznih neophodno je da temperatura tečnosti bude jednaka temperaturi baždarenja. U slučaju odstupanja od ove temperature izmerene vrednosti gustine će biti orijentacione.

 

Održavanje:  Nakon upotrebe areometar operite toplom vodom i osušite ga čistom mekom krpom.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
 

Prethodna stranica  Prethodna stranica

   
 

 

   
 

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006